Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail: zspwr@interia.plNasza szkolna videoteka


OGŁOSZENIE - "Pola Nadziei"

W dniu 25.03.2018r. - w Niedzielę Palmową po Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbędzie się kwesta na rzecz hospicjum domowego w Tarnowie. Młodzież z naszej szkoły będzie rozdawać wszystkim darczyńcom żonkile, w ramach akcji „Pola Nadziei”.
Prosimy o wsparcie tego szczytnego przedsięwzięcia.

Z poważaniem
Dyrektor ZSP w Woli Radłowskiej
Organizatorzy i wolontariusze przedsięwzięcia


Finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..." w mediach

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z relacjami przebiegu tegorocznego finału Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...", które ukazały się na stronie telewizji Tarnowska.tv oraz radio RDN Małopolska.

Tarnowska.tv
RDN Małopolska


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..." 2017 / 2018

Wyniki KonkursuMateriały pokonkursowe
Rekrutacja 2018 / 2019

Dokumenty dotyczące zapisywania dzieci do Publicznego Przedszkola bądź do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

Publiczne Przedszkole w Woli Radłowskiej
1. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej należy składać do sekretariatu szkoły w terminie od 12.03.2018 do 18.03.2018 r. (zał. 1 + zał. 3)
zał. nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

zał.nr 3 Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego


2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej na rok szkolny 2018/2019 (dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne) należy składać od 19.03.2018 do 6.04.2018 r. (zał. 2 + zał. 3). zał.nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

zał.nr 3 Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice uczniów kl. I od 19.03.2018 r. do 6.04.2018 r. składają w sekretariacie szkoły podstawowej zgłoszenie (zał. 4).
zał.nr 4 - Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej


2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora szkoły.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."


Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń 2017 - do pobrania


Regulamin konkursu recytatorskiego poezji Tadeusza Kryzi
Regulamin konkursu - T. Kryzi - do pobrania

Informacje o T. Kryzi - do pobrania

Wiersze T. Kryzi- do pobrania

Zgłoszenie do konkursu - do pobrania


Kolejna edycja Insta.ling za nami!

Uczniowie z naszej szkoły mogą uczestniczyć w ogólnopolskim programie Insta.Ling dla Szkół po raz piąty.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW. do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciele języka polskiego i angielskiego przydzielają słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Aplikacja insta.ling pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Takie podejście zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu nauka staje się przyjemnością.
Kto jeszcze nie spróbował, zapraszamy na stronę: https://instaling.pl

p. A. Chmura, p. M. Jabłoniec


Źródło grafiki: https://instaling.pl/ Zdjęcie użytkownika Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Radłowskiej.


Dzień Edukacji Narodowej

12 X w murach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy I pod kierunkiem pani Renaty Smosznej przygotowali program artystyczny, który zakończony został uroczystym ślubowaniem oraz pasowaniem na uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej. Dzieci otrzymały słodkie upominki od swych młodszych kolegów i koleżanek z oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. W dalszej części spotkania miał miejsce humorystyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy V oraz VII pod opieką pani Karoliny Masło. Całość spotkania zakończona została życzeniami skierowanymi przez brać uczniowską do pani Dyrektor, Nauczycieli oraz Pracowników obsługi szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej informuje, że uroczysta Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2017 / 2018 odbędzie się w dniu 04 września 2016 ( tj. poniedziałek ) o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym pw. bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej.

Autobus dla uczniów dojeżdżających:
Wał – Ruda skrzyżowanie 7.40,
Wał – Ruda Śmietana 7.45,
Wał – Ruda Bór 7.50.

Planowana godzina zakończenia uroczystości: 10.00.Rok szkolny 2016/2017