Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.plProjekt: Mały region wielka historia
Opiekun: Karolina Kosiarska, Monika Szczupał


Mały region wielka historia to projekt międzyprzedmiotowy, który realizowany jest na II etapie edukacyjnym. Celem głównym projektu jest zapoznanie uczniów z kulturą i historia najbliższego środowiska.


Planowanymi efektami pracy są:
a) Wycieczki rowerowe.
b) Mapa miejsc, które uczniowie zwiedzili na terenie gminy Radłów.
c) Przewodnika po mojej miejscowości i gminie Radłów, uwzględniający historię oraz przyrodę regionu.
d) Leksykon osób, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój miejscowości.
e) Zielnik.
Celem projektu jest:
1. Zainteresowanie uczniów historią własnego regionu.
2. Przybliżenie historii lokalnych miejsc pamięci narodowej.
3. Zapoznanie uczniów z kulturą własnego regionu, w tym z obrzędami i tradycjami.
4. Poznanie architektury sakralnej oraz miejsc kultu religijnego.
5. Promowanie działań podejmowanych przez lokalną wspólnotę.
6. Poznanie przyrody najbliższego regionu w tym polany krokusów oraz terenu lasów radłowskich.
7. Przybliżenie walorów krajoznawczych i turystycznych gminy.
8. Przybliżenie zagadnień związanych z ochroną przyrody.

Zielnik – cenne źródło informacji W ramach zajęć z przyrody oraz projektu Mały region wielka historia uczniowie z klasy V przygotowali zielniki; w każdym z nich znalazła się ręcznie wykonana kolekcja zasuszonych roślin. Wysuszone rośliny naklejone zostały na arkusze papieru po czym uczniowie zamieścili na nich informacje dotyczące nazewnictwa roślin oraz miejsca i daty ich zbioru. Wykonanie zielników umożliwiło uczniom poznanie gatunków roślin występujących w ich najbliższym otoczeniu. Obok tradycyjnie wykonanego zielnika uczennica Julia Niedzielska wykonała fotografie popularnych roślin i zwierząt występujących na obszarze lasów radłowskich. Całość zdjęć została zestawiona w formę albumu przyrodniczego.
Wystawa pt. „Wyposażenie XIX-wiecznej chaty”

22 V w murach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej odbyło się spotkanie z panią dr Marią Żychowską, autorką książki „Represje komunistyczne w Tarnowskim 1945 - 1956”. Całości spotkania towarzyszyła oprawa muzyczna pana Grzegorza Gawełka oraz wystawa przygotowana w ramach projektu realizowanego na II etapie edukacyjnym pt. „Mały region wielka historia”. Uczniowie wraz z nauczycielem podjęli próbę odtworzenia wyposażenia XIX-wiecznej chaty.


Wśród eksponatów znaleźć można było:
• Cepy,
• Młynki do kawy,
• Lampy naftowe,
• Maśniczki,
• Żelazka z duszą oraz ze stopką,
• Naczynia gliniane,
• Przetak,
• Makutrę,
• Warzechę,
• Kobiałkę,
• Nieckę,
• Dziskę,
• Sierp,
• Drewnianą łyżkę do ubijania kapusty.


Spacer w poszukiwaniu oznak wiosny

20 III uczniowie szkoły podstawowej oraz młodzież z klasy I gimnazjum w ramach projektu Mały region wielka historia wyruszyli pod okiem opiekunów na spacer w pierwszym dniu astronomicznej wiosny. Uczniowie odwiedzili polanę krokusów na Brzeźnicy, mieli możliwość przypomnienia zasad zachowania się w lesie, jak również dostrzeżenia pierwszych zmian w naturze świadczących o nadejściu wiosny. Dodatkowo w dniu tym uczniowie mieli możliwość obserwacji poprzez szybkę spawalniczą zjawiska częściowego zaćmienia słońca. Wspólny spacer był okazją do żywej lekcji przyrody, poznania lokalnych walorów krajoznawczych oraz pobudzeniem do aktywności fizycznej.