Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.plProjekt "Szkoła Humanitarna"
Opiekun: Anna Klich
Małgorzata Drygaś


Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny w Woli Radłowskiej w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności”. Patronat nad projektem sprawowała Polska Akcja Humanitarna oraz niemiecka i szwajcarska organizacja zajmująca się pomocą humanitarną i tematyką globalną. Uczniowie pierwszej klasy gimnazjum realizowali w ciągu całego roku szkolnego dwa projekty edukacyjne: „Stop dla braku wody na świecie” i „Stop dla głodu na świecie”. Pracując metodą projektu uczniowie zaplanowali szereg działań, które realizowali zgodnie z planem. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jako jedna z niewielu szkół gościliśmy przedstawicieli PAH. Przybyli oni w celu udokumentowania działań projektowych i przeprowadzenia wywiadu z uczniami. Ponadto dwukrotnie odbyły się na terenie naszej szkoły warsztaty dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum, prowadzone przez trenera PAH.

Wśród wielu działań projektowych realizowanych w ciągu całego roku szkolnego należy wyróżnić kilka z nich: - Nagranie filmu zachęcającego młodzież do oszczędzania wody, - Przygotowanie scenariusza i przedstawienia teatrzyku kukiełkowego dla najmłodszych uczniów naszej szkoły „ Niebieski Kapturek”, którego fabuła dotyczy rzeczywistości afrykańskiej, a dokładnie utrudnionego dostępu do wody w Sudanie Południowym, - Zorganizowanie loterii fantowej „Szklanka wody za misia”. Zebrane fundusze zostały wpłacone na konto PAH w ramach akcji ”Studnia dla południa”, - Przygotowanie kiermaszu samodzielnie upieczonych babeczek marchewkowych , z których zysk przekazany PAH na wsparcie akcji „Świat bez głodu”, - Założenie w szkole Szkolnego Klubu Humanitarnego, opracowanie regulaminu i logo tego klubu.

Koordynatorki projektu Anna Klich i Małgorzata Drygaś wraz z dwiema uczennicami Sylwią Zaleśną i Justyną Pokidan, uczestniczyły w zorganizowanych przez PAH konferencjach, mających na celu przeszkolenie do dalszych działań projektowych na terenie szkoły.

Na pierwszej konferencji w Krakowie uczestnicy szkolenia mieli możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z pracownikami PAH pochodzącymi z Kenii, a pracującymi w Sudanie Południowym. Konferencje miały charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nich również nauczyciele z Niemiec, co dało możliwość szerszej wymiany doświadczeń. Reasumując koordynatorzy projektu uczestniczyli w trzech spotkaniach: w Krakowie, Warszawie i w Jachrankach koło Warszawy. Ponadto koordynatorki projektu w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyły w kursie e- learningowym obejmującym wiedzę z zakresu: dostępu do wody i edukacji oraz pracy metodą projektu.

2014r. Każda szkoła miała możliwość zaprezentowania swoich działań projektowych z całego roku szkolnego. Uwieńczeniem projektu było otrzymanie prestiżowego certyfikatu „Szkoły Humanitarnej”. Jest to dla naszej szkoły zaszczyt i powód do dumy. Niewątpliwą nagrodą dla wszystkich uczestników projektu było spotkanie z prezesem PAH panią Janiną Ochojską. Musimy przyznać, jesteśmy pod dużym wrażeniem jej osobowości i zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym na całym świecie. Miłą pamiątką dla nas wszystkich jest wspólna fotografia z panią Janiną Ochojską