Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.pl

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY„EKOSZKOŁA 2015” Koordynatorzy: Andrzej Kosman, Weronika Mostowy – Kuźniar

CELE PROJEKTU
 • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo - ekologicznych,
 • budowanie świadomości ekologicznej,
 • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości,
 • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,
 • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
 • inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,
 • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii,
 • przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.

W ramach projektu został przeprowadzony Turniej Ekologiczny rozgrywany w IV rundach:

 • konkurs z wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska,/li>
 • konkurs szkół na plakat w formie pracy plastycznej lub pracy fotograficznej,
 • sprawozdanie pisemne i prezentacja multimedialna z przebiegu działań,/li>
 • plan przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub miejscowości.
Tytuł „Ekoszkoła 2015” dla PG w Woli Radłowskiej

W auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015”. Swoją obecnością zaszczycił w tym dniu wszystkich zebranych Małopolski Kurator Oświaty p. Aleksander Palczewski.

Konkurs dla gimnazjów składał się z czterech etapów, które zostały zrealizowane w odpowiednich terminach. Przewodniczącymi komisji byli p. Urszula Blicharz - dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie i p. Piotr Kania - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie. W pierwszym etapie trzyosobowy zespół zmierzył się z pytaniami z zakresu ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem górskich Polskich Parków Narodowych. Nasi gimnazjaliści: Joanna Pietras, Sylwia Zaleśna, Gabriel Kusior zajęli w nim III miejsce. W drugim etapie – prace plastyczne i fotograficzne – jury brało pod uwagę: zgodność tematyczną, jakość i estetykę wykonanej pracy, oryginalność wykonania pracy, bogactwo okazów naturalnych środowiska przyrodniczego swojej miejscowości. Praca wykonana przez Kingę Nasiadkę została uhonorowana I miejscem. Kolejnym krokiem do zwycięstwa był trzeci etap, w którym zajęliśmy II miejsce za przygotowanie sprawozdania i prezentacji multimedialnej z przebiegu działań ekologicznych. W ostatnim etapie zadaniem szkół było zaplanowanie przedsięwzięcia ekologicznego. Projekt matematyczny ogrodu ziołowo - kwiatowego, przygotowany przez Natalię Patulską i Adama Szczepańskiego, zyskał uznanie komisji i został nagrodzony I miejscem.

Spośród wszystkich szkół gimnazjalnych uczestniczących w Projekcie nasza placówka otrzymała Statuetkę „Ekoszkoła 2015”. Jest to duże wyzwanie dla naszej szkoły i zobowiązuje nas do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska.