Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.pl

DOKUMENTY SZKOŁYStatut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 2018

Statut Szkoły Podstawowej 2018

Statut Przedszkola 2018Statut szkoły

Szkolny zestaw programów

Podręczniki

Wewnątrzszkolna procedura zwalniania ucznia z zajęć wf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin porządkowy szkołyDokumenty dotyczące zapisywania dzieci do Publicznego Przedszkola bądź do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019:


Publiczne Przedszkole w Woli Radłowskiej
1. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej należy składać do sekretariatu szkoły w terminie od 12.03.2018 do 18.03.2018 r. (zał. 1 + zał. 3)
zał. nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

zał.nr 3 Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej na rok szkolny 2018/2019 (dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne) należy składać od 19.03.2018 do 6.04.2018 r. (zał. 2 + zał. 3). zał.nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

zał.nr 3 Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice uczniów kl. I od 19.03.2018 r. do 6.04.2018 r. składają w sekretariacie szkoły podstawowej zgłoszenie (zał. 4).
zał.nr 4 - Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora szkoły.