Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.pl

DOKUMENTY SZKOŁYStatut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 2018

Statut Szkoły Podstawowej 2018

Statut Przedszkola 2018Statut szkoły

Szkolny zestaw programów

Podręczniki

Wewnątrzszkolna procedura zwalniania ucznia z zajęć wf

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin porządkowy szkołyREKRUTACJA 2019/2020


Publiczne Przedszkole w Woli Radłowskiej
1. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Woli Radłowskiej należy składać do sekretariatu szkoły w terminie od 14.02.2019 r. do 22.02.2019 r. (wzór deklaracji zał. 1)
zał. nr 1 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019 / 20202. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Woli Radłowskiej na rok szkolny 2019/2020 (dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne) należy składać od 25.02.2019 r. do 08.03.2019 r. (wzór wniosku zał. 2).
zał. nr 2 Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Woli Radłowskiej na rok szkolny 2019 / 20203. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego w Woli Radłowskiej należy składać od 27.03.2019 r. do 02.04.2019 r. (wzór potwierdzenia zał. 3).
zał. nr 3 Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Woli RadłowskiejSzkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Woli Radłowskiej

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice kandydatów do kl. I składają w sekretariacie szkoły podstawowej zgłoszenie w terminie od 11.02.2019 r. do 01.03.2019 r. (wzór zgłoszenia zał. 4).
zał. nr 4 - Zgłoszenie do obwodowej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019 / 20202. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora szkoły w terminie j/w. (wzór wniosku zał. 5)
zał. nr 5 - Zgłoszenie do szkoły podstawowej na rok szkolny 2019 / 20203. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej w Woli Radłowskiej należy składać od 13.03.2019 r. do 20.03.2019 r. (wzór potwierdzenia zał. 6).
zał. nr 6 - Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Woli RadłowskiejDruki można pobrać również w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Woli Radłowskiej.