Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wola Radłowska, 33-133 Wał - Ruda

tel.14 6782038

mail zspwr@interia.plKampania JaCzytam

Koordynatorzy: Weronika Mostowy – Kuźniar, Karolina Kosiarska


Kampania JaCzytam zaadresowana została do wszystkich nauczycieli na każdym etapie edukacyjnycm. Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, którą MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. JaCzytam to program pozwalający realizować zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny. Celem kampanii jest przełamanie rutyny, wzmocnienie więzi z uczniami, zdobywanie nowych kompetencji, realizowanie zadań zalecanych przez MEN oraz budowanie bogatszej oferty edukacyjnej. Kampania zakłada założenie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego, w czasie którego nauczyciel wraz z pasjonatami literatury dyskutuje na temat słowa pisanego, bądź filmu. Wszystkie materiały ułożne zostały w ścieżki tematyczne, które bliskie są uczniowkim doświadczeniom. Aktywność w Dyskusyjnym Klubie Edukacyjnym rozwija nie tylko czytelnictwo, ale także umiejętności dyskutowania, argumentowania i współpracy w grupie.
Więcej informacji na temat kampanii JaCzytam znaleźć można na stronie: www.jaczytam.pl
Na zaproszenie do kampanii odpowiedzieli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego, jak również młodzież z Publicznego Gimnazjum im. bł. Karoliny Kózkówny. Utworzone zostały Dyskusyjne Kluby Edukacyjne pod opieką pani Weroniki Mostowy – Kuźniar oraz pani Karoliny Kosiarskiej.
W czasie spotkania DKE uczniowie ze szkoły podstawowej dyskutowali na tematy związane z bezpieczeństwem w szkole. Szczególną uwagę zwróciliśmy na szkolnych dręczycieli. Na podstawie fragmentu Dręczyciela w szkole autorstwa Elżbiety Zubrzyckiej niczym detektywi próbowaliśmy dociec stąd bierze się siła dręczycieli, dlaczego dokuczają oni innym osobom, a także, co tak naprawdę kryje się w ich myślach i sercu. Burza mózgów z zachowaniem zasad dyskusji, przenisła tekst w wymiar rzeczywisty, odwołujący się do własnych doświadczeń uczniów.


Honorowy patronat nad kampanią społeczną JaCzytam objęła Minister Edukacji Narodowej

Ja nie błądzę – Ja czytam!

Ministersto Edukacji Narodowej uznaje czytanie za kluczowe zadanie szkoły. Realizujmy je w sposób nieschematyczny i niekonwencjonalny w oderwaniu od codziennej rutyny.

Kolejne spotkanie Dyskusyjego Klubu Edukacyjnego poświęne zostało testowi Trzy obrotne świnki autorstwa Roksany Jędrzejewskiej – Wróbel. Przejmująca historia samotnego wilka wprowadzonego w świat dobrobytu przez trzy świnki odebrała głównemu bohaterowi poczucie wolności i szczęścia. Ujęcie losów trzech świnek w zupełnie innej odsłonie ukazuje je, jako handlarzy dóbr materialnych z pominięciem warości duchowych. Tekst stał się punktem wyjścia do dyskusji poświęconej pojmowaniu szczęścia w życiu człowieka.


Pasjonaci literatury, w tym uczniowie naszej szkoły, dostrzegają zalety czytania książek. Czytanie bowiem pozwala na zdobywanie informacji, ćwiczy koncentację oraz pobudza kreatywność. Książka niejednokrotnie staje się tematem do rozmów, wzbogaca słownictwo i pobudza do dalszych przemyśleń. Za jej pośrednictwem podróżujemy, marzymy, przeżywamy.Przed nami kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego a wraz z nimi nowe pozycje książkowe, jak również interesujące tematy do omówienia.