Site Title

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W WOLI RADŁOWSKIEJ

Nasz adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 67
33-133 Wał-Ruda

tel. 146782038

mail: zspwr@interia.plNasza szkolna videoteka


V Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzi


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Tarnów oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej zapraszają uczniów szkół podstawowych od klasy IV do VIII oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w V edycji konkursu recytatorskiego poezji Tadeusza Kryzi.

Karty zgłoszeniowe należy przesłać do dnia 26 lutego 2022 r.
Konkurs recytatorski odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 09:00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Radłowskiej.

Do pobrania regulamin konkursu (wersja .docx), w którym podane są szczegóły konkursu. O dodatkowe informację prosimy dzwonić pod numer telefonu 14 67 82 038 lub pisać na adres zspwr@interia.pl
Życzenia


Nie było miejsca dla Ciebie
W Betlejem w żadnej gospodzie
I narodziłes się Jezu
w stajni ubustwie i żłobie…
z pieśni

Z okazji zbliżających Świat Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
Wiary, która może przenosić góry,
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,
Miłości, która jest światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą nowinę!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Życzą Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Radłowskiej

Boże Narodzenie 2021


Zapal Światło Wolności


Zachęcamy do udziału w obchodach 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego.
Zapytanie ofertowe - "Laboratoria Przyszłości" cz. 2


Dostawa wyposażenia w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej – cz. 2
Zapytanie ofertowe - "Laboratoria Przyszłości"


Dostawa wyposażenia w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej.
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...


Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane osoby do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Plastycznym "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...". To już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko – Plastycznego.

Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej. Honorowy patronat objęli: Biskup Tarnowski – Andrzej Jeż, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak, Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin - ks. Piotr Cebula, Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej – ks. Marcin Baran, Starosta Powiatu Tarnowskiego – Roman Łucarz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Radłów – Zbigniew Mączka. Szczegóły dostępne są w regulaminie.
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem i podpisanymi pracami konkursowymi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 10 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej, Wola Radłowska 67, 33–133 Wał–Ruda.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 maja 2022 r. o godzinie 10:00 w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie
Publikacja sprawozdania finansowego
BILANSU za 2018 rok


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Woli Radłowskiej sporządzony na dzień 31.12.2018 wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie:
https://bip.malopolska.pl/umradlow,a,1601865,sprawozdania-finansowe-2018-r.html


II Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Tadeusza Kryzii
Regulamin konkursu - T. Kryzii - do pobrania

Informacje o T. Kryzi - do pobrania

Wiersze T. Kryzi- do pobrania


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko - Plastycznego
"Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem..."


Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń 2018 - do pobrania
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
ms66588291.txt